10 nov 2023 21:01

Diverse fiscale bepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen goed.

Het voorontwerp van wet omvat:

  • wijzigingen van de wet van 23 januari 1989 betreffende de in artikel 110, §§ 1 en 2, van de Grondwet bedoelde belastingsbevoegdheid
  • wijzigingen betreffende de inkomstenbelastingen (investeringsaftrek)
  • wijzigingen van de programmawet van 27 december 2004 (terugbetaling van professionele diesel)

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.