16 jul 2021 17:54

Diverse overheidsopdrachten gecoördineerd door FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met het opstarten van twee overheidsopdrachten.

Het betreft:

  • een vierjarige raamovereenkomst voor de levering van kantoormeubilair ontworpen op duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier. De FOR van de FOD BOSA zal optreden als aankoopcentrale en de opdracht zal verlopen via een openbare procedure
  • een vierjarige raamovereenkomst voor de uitvoering van opdrachten voor juridisch advies, juridische bijstand of juridische informatie. De opdracht zal verlopen via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.