17 jul 2009 11:53

Dochterondernemingen van bevaks

Inwerkingtreding van artikelen over institutionele bevaks

Inwerkingtreding van artikelen over institutionele bevaks

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de inwerkingtreding bepaalt van artikelen 100 tot 102 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Die artikelen hebben betrekking op de ICB 'institutionele bevak' en treden in werking de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders voert de regeringsbeslissing uit om dochterondernemingen van bevaks op te richten. Die dochterondernemingen zullen de vorm aannemen van institutionele bevaks.