09 jan 2015 12:03

Dode hand 2014

De ministerraad keurt drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die het bijzondere krediet voor 2014 berekenen en verdelen over de gemeenten, gewesten en de agglomeratie Brussel waar eigendommen gelegen zijn die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing. Het voorstel werd ingediend door minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Het krediet dekt volledig de opcentiemen op de onroerende voorheffing die niet geïnd zijn.

Voor de gemeenten bedraagt het 4.188.120 euro. Hun aandeel verdeeld over de gewesten bedraagt: 

  • 8.470.013 euro voor de gemeenten van het Vlaamse Gewest
  • 6.921.362 euro voor de gemeenten van het Waalse Gewest
  • 68.796.745 euro voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor de gewesten bedraagt het bijzondere krediet 3.321.396 euro voor 2014. Hun aandeel is:

  • 651.223 euro voor het Vlaamse Gewest
  • 263.747 euro voor het Waalse Gewest
  • 2.406.426 euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het bijzondere krediet voor de agglomeratie Brussel bedraagt 14.173.849 euro.

De aandelen worden berekend volgens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten.