18 dec 2015 17:51

Dode hand 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die het bijzonder krediet voor 2015 berekenen en verdelen over de gemeenten, gewesten en de agglomeratie Brussel waar eigendommen gelegen zijn die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing.

Voor de gemeenten bedraagt het bijzondere krediet voor 2015 88.469.677 euro. Hun aandeel verdeeld over de gewesten bedraagt:

  • 8.528.502 euro voor de gemeenten van het Vlaamse Gewest
  • 6.864.593 euro voor de gemeenten van het Waalse Gewest
  • 73.076.582 euro voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor de gewesten bedraagt het aandeel:

  • 636.521 euro voor het Vlaamse Gewset
  • 259.683 euro voor het Waalse Gewest
  • 2.544.902 euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het bijzondere krediet voor de agglomeratie Brussel bedraagt 14.989.473 euro. 

De aandelen worden berekend volgens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten.

Ontwerp van koninklijk besluit tot berekening en verdeling, voor het jaar 2015, van het bijzonder krediet ten voordele van de gewesten op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden vrijgesteld van onroerende voorheffing