19 dec 2020 06:48

Dode hand 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vijf ontwerpen van koninklijk besluit goed die het bijzonder krediet voor 2020 berekenen en verdelen over de gemeenten, gewesten en de agglomeratie Brussel waar eigendommen gelegen zijn die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing.

Voor de gemeenten bedraagt het bijzondere krediet 100.484.942 euro voor 2020. Hun aandeel verdeeld over de gewesten bedraagt:

  • 8.892.708 euro voor de gemeenten van het Vlaamse Gewest
  • 6.910.918 euro voor de gemeenten van het Waalse Gewest
  • 84.681.316 euro voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor de gewesten bedraagt het aandeel:

  • 1.051.497 euro voor het Vlaamse Gewest
  • 257.608 euro voor het Waalse Gewest
  • 2.920.019 euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het bijzondere krediet voor de agglomeratie Brussel bedraagt 28.878.988 euro.

De aandelen worden berekend volgens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten.

De ontwerpen van koninklijk besluit worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.