06 nov 2013 16:06

Domaniale wet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een voorontwerp van domaniale wet goed.

De wet (*) met betrekking tot de vervreemding van onroerende domeingoederen machtigt de minister van Financiën om onroerende domeingoederen van alle aard openbaar, uit de hand of bij wijze van ruiling te vervreemden. Ze machtigt hem eveneens elk zakelijk onroerend recht te vestigen of te vervreemden. De wet beperkt de machtiging tot de goederen tot 1.250.000 euro behalve in geval van openbare verkoop of onteigening in het algemeen belang. Wanneer de geschatte waarde van de goederen hoger ligt, hebben de overeenkomsten de goedkeuring noduig van het parlement. Deze goedkeuringswetten worden domaniale wetten genoemd.

Het voorontwerp legt verschillende overeenkomsten, die betrekking hebben op domaniale onroerende goederen die afgesloten werden in 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 aan het parlemetn voor.

* van 31 mei 1923, gewijzigd bij de domaniale wet van 22 december 1949, van 3 augustus 1962 en van 2 juli 1969, en bij artikel 57 van de programmawet van 6 juli 1989