17 mei 2024 20:12

Domeinconcessie voor de renovatie van het Chinees Paviljoen

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, principieel akkoord met de toekenning van een domeinconcessie aan vzw Palais Chinois in het kader van de renovatie van de Chinees Paviljoen-site, Van Praetlaan 44 in Brussel.

De ministerraad heeft de oprichting goedgekeurd van een vereniging zonder winstoogmerk tussen de Regie der Gebouwen en de FOD Buitenlandse Zaken om de renovatie en het beheer van het Chinees paviljoen in Laken mogelijk te maken en heeft de Regie der Gebouwen gemachtigd om aan deze vereniging een concessie te verlenen voor het Chinees paviljoen.