20 okt 2022 14:41

Donatie van tenten voor de B-FAST-missie in Pakistan

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib akkoord met de aankoop en donatie van driehonderd tenten in het kader van de B-FAST-missie naar aanleiding van de zware overstromingen in Pakistan.

Op 29 augustus riep de Pakistaanse regering de noodtoestand uit en diende ze een hulpvraag in bij het EU-Mechanisme voor Civiele Bescherming (UCPM). Nog diezelfde dag bood B-FAST 300 familietenten aan. Deze tenten voldoen aan internationale standaarden vastgelegd door UNHCR en kunnen worden ingezet voor de tijdelijke opvang van 300 families getroffen door de overstromingen. Op 1 september werden de tenten officieel overhandigd.

Dankzij die snelle reactie was België één van de eerste donorlanden om hulpgoederen te leveren aan de Pakistaanse autoriteiten. De ministerraad geeft nu post hoc zijn akkoord voor deze aankoop en donatie.