24 dec 2010 11:14

Doorvoer van afvalstoffen

Samenwerkingsakkoord voor de coördinatie van het beleid op het vlak van invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen

Samenwerkingsakkoord voor de coördinatie van het beleid op het vlak van invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen

De ministerraad heeft het ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van het beleid op het vlak van invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen. 

Het voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette heeft als doel het algemeen beleid, meer bepaald de controle en het toezicht op afvaltransporten op het Belgische grondgebied, op het vlak van grensoverschrijdende afvaloverbrengingen te coördineren.

De administratie van douanen en accijnzen staat in voor de controles om zo de opsporing van illegale afvaloverbrengingen te bevorderen. In het kader van haar algemene opdacht kan de politie, over heel het Belgische grondgebied, eveneens controles verrichten. Beide diensten zullen de overtredingen van de Europese, federale en gewestelijke wetgeving en reglementering opsporen en vaststellen.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord bevat bovendien verschillende maatregelen op het vlak van opleiding, technische ondersteuning en informatie-uitwisseling.