13 jun 2008 11:23

Doorzichtigheidscomité en Raadgevend comité

Datum van de installatie van het Doorzichtigheidscomité en het Raadgevend comité vastgelegd

Datum van de installatie van het Doorzichtigheidscomité en het Raadgevend comité vastgelegd

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de datum van de installatie van het Doorzichtigheidscomité en het Raadgevend comité bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAVV) op 1 juli 2008 vastlegt. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voert de wet van 20 juli 2006 uit die beide comités opricht.

Het doorzichtigheidscomité geeft het FAVV advies en doet voorstellen over management. De sectoren die bijdragen tot de inkomsten van het FAVV zijn erin vertegenwoordigd samen met een inspecteur van Financiën en een van de minister van Volksgezondheid. 

Het raadgevend comité geeft het FAVV advies over alle aangelegenheden die te maken hebben met het beleid van het FAVV. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de federale overheid en van de sectoren die betrokken zijn bij de materies van het agentschap. De samenstelling en de werkwijze van de comités werden al vastgelegd in de kb's van 25 februari 2007.