24 jun 2021 18:16

Dossier van de Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, een dossier van de Regie der Gebouwen goed.

Het gaat om de verlenging van de huurperiode met zeven maanden tot 31 december 2021 van het gebouw gelegen aan de Waterloolaan 76 te Brussel, ingehuurd en bezet door de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Justitie, voordat wordt overwogen om in het kader van NWoW naar andere locaties te verhuizen.