05 sep 2021 19:07

Dossier van de Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, een dossier van de Regie der Gebouwen goed.

Het gaat om het afsluiten van een huurovereenkomst van 9 jaar voor de huur van een gebouw gelegen in de Statiestraat 3 te Aarschot, dat zal dienen als nieuwe locatie voor het Vredegerecht.