27 aug 2015 15:12

Dossiers betreffende de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met twee dossiers die betrekking hebben op de Regie der Gebouwen. 

Het gaat om de volgende dossiers:

  • de verlenging van het huurcontract van het gebouw gelegen Hallepoortlaan 5 in Brussel, ten behoeve van de administratie van de FOD Justitie, dit tot 31 december 2015. Op termijn zullen de diensten die in dat gebouw zijn ondergebracht, verhuizen naar de Bordetsite. 
  • de projectsamenwerkingsovereenkomst voor de studie en de uitvoering van de werken op de gewestweg R22 in Machelen alsook het bijhorend addendum, in het kader van de inrichting van de nieuwe gevangenis van Haren. Het dossier heeft betrekking op de ontsluiting van de gevangenissite en de aansluiting ervan op de nutsleidingen van de Woluwelaan.