22 jun 2012 18:28

Dossiers budgettaire behoedzaamheid

De ministerraad keurt een aantal dossiers goed die een positieve evaluatie kregen van de werkgroep opgericht in het kader van de omzendbrief van 24 april 2012 over de budgettaire behoedzaamheid voor 2012.

Hij keurt bovendien vastleggingskredieten goed voor:

  • Fedict: verlenging van de opdracht voor de ontwikkelings- en valideringsomgeving van het Web Content Management
  • Financiering van initiatieven en tussenkomsten van België op het vlak van conflictpreventie
  • Quebec: huur van een residentie ter vervanging van de huidige residentie in eigendom van de Belgische Staat
  • Toekenning van een facultatieve toelage aan de vzw Nature et Progrès Belgique
  • Overeenkomst voor de evaluatie van het pilootproject medische behandeling met diacetylmorfine
  • Aanwerving van een ICT-projectleider via Smals