11 dec 2012 10:18

Dossiers inzake de budgettaire behoedzaamheid

De ministerraad keurt een aantal dossiers goed die een positieve evaluatie kregen van de werkgroep opgericht in het kader van de omzendbrief over de budgettaire behoedzaamheid voor 2012.

De ministerraad keurt een aantal dossiers goed die een positieve evaluatie kregen van de werkgroep opgericht in het kader van de omzendbrief over de budgettaire behoedzaamheid voor 2012.