06 jul 2012 18:09

Dossiers inzake de budgettaire behoedzaamheid

De ministerraad keurt een aantal dossiers goed die een positieve evaluatie kregen van de werkgroep opgericht in het kader van de omzendbrief van 24 april 2012 over de budgettaire behoedzaamheid voor 2012.

Hij keurt bovendien vastleggingskredieten goed voor:

  • vier dossiers van de Regie der Gebouwen
  • de ontwikkeling van het platform web content management voor de portaalsites en websites van de federale overheidsdiensten
  • de bijakte bij de overeenkomst tussen de SAMU social voor de verlenging met 400 tijdelijke opvangplaatsen van 1 april 2012 tot 31 december 2012
  • de bijakte bij de overeenkomst met het Rode Kruis België voor de verlenging van 2 445 tijdelijke opvangplaatsen van 1 april 2012 tot 31 december 2012
  • een toelage voor de vzw Linc voor de organisatie van de digitale week
  • een toelage voor de 11de Europese ontmoeting Mensen in armoede