11 jul 2012 19:45

Dossiers inzake de budgettaire behoedzaamheid

De ministerraad keurt een aantal dossiers goed die een positieve evaluatie kregen van de werkgroep opgericht in het kader van de omzendbrief van 24 april 2012 over de budgettaire behoedzaamheid voor 2012.

Hij keurt bovendien vastleggingskredieten goed voor:

  • de verlenging van het Data Center van Fedict (perceel 6)
  • de verlenging van het contrat BSM 2 voor de FOD Volksgezondheid
  • een toelage voor de organisatie Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees