07 sep 2012 18:06

Dossiers inzake de budgettaire behoedzaamheid

De ministerraad keurt een aantal dossiers goed die een positieve evaluatie kregen van de werkgroep opgericht in het kader van de omzendbrief van 24 april 2012 over de budgettaire behoedzaamheid voor 2012.

Hij keurt bovendien vastleggingskredieten goed voor de toekenning van een overheidsopdracht van de FOD Financiën voor de opleiding 'Schriftelijke communicatie: rapport opstellen' bestemd voor de ambtenaren van niveau C die meedoen aan een vergelijkende selectie om te bevorderen tot financieel deskundige (niveau B).