20 sep 2012 13:17

Dossiers inzake de budgettaire behoedzaamheid

De ministerraad keurt een aantal dossiers goed die een positieve evaluatie kregen van de werkgroep opgericht in het kader van de omzendbrief van 24 april 2012 over de budgettaire behoedzaamheid voor 2012.

Hij keurt bovendien vastleggingskredieten goed voor de verlenging van de huur van een vervangingsresidentie  voor de consul-generaal van België in Sao Paulo (Brazilië).