15 okt 2015 12:08

Dossiers inzake Regie der Gebouwen (Genk en Ninove)

De ministerraad keurt op voorstel van de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen Jan Jambon twee dossiers goed inzake Regie der Gebouwen.

Het gaat om volgende dossiers:

  • het lanceren van een beperkte offerteaanvraag met het oog op het afsluiten van een huurovereenkomst voor een gebouw waar de diensten van de FOD Financiën en de diensten van de FOD Justitie van Genk zich zullen huisvesten
  • de verlenging van het huurcontract met zes jaar van het gebouw aan de Bevrijdingslaan 7 in Ninove, waar het vredegerecht is ondergebracht