20 jul 2017 19:15

Dossiers met betrekking tot de Regie der gebouwen

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akte van twee dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • gunning van een overheidsopdracht DBFM Ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van een nieuw gevangeniscomplex in Haren. De ministerraad keurt eveneens een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlening van een staatswaarborg in de context van het DBFM-project.
  • het afsluiten van een derde bijakte voor de huur van het gebouw van het vredegerecht, gelegen op de Grote Markt 10, in Menen. De huurovereenkomst  wordt verlengd met één jaar.