16 nov 2018 18:04

Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met twee dossiers die betrekking hebben op de Regie der Gebouwen.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • het afsluiten van de vereffening van de N.V. Berlaymont 2000 en een reeks beslissingen in dit kader
  • het afsluiten van een huurovereenkomst voor een deel van de loods gelegen John Cordierlaan 12, in Oostende, voor de FOD Volksgezondheid