30 jan 2015 12:40

Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met twee dossiers die betrekking hebben op de Regie der Gebouwen. 

De ministerraad geeft in de eerste plaats toelating aan de Regie om een contract af te sluiten voor het huren van kantoren in een gebouw aan de Copernicuslaan 50 in Antwerpen. Dat gebouw zal dienen voor de herhuisvesting van de beleidscel, de technische sectie en het verwerkingscentrum van de federale dienst Wegpolitie Antwerpen. 

De ministerraad neemt anderzijds een bewarende maatregel om de terbeschikkingstelling aan de Europese scholen van de site Berkendael in Vorst te verlengen, als voorlopige school voor het schooljaar 2015-2016. Die maatregel laat toe de toekomstige behoeften van de scholen te herevalueren op basis van het aantal effectieve leerlingen vanaf 2016.