12 jun 2015 15:13

Dossiers met betrekking tot de Regie der gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met twee dossiers rond de Regie der gebouwen. 

Het gaat om de volgende dossiers:

  • het afsluiten van een concessieovereenkomst met het Vlaamse Gewest (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust) om de bezetting van een deel van het gebouw Sasgebouw, gelegen Oude Wenduinsesteenweg 2 te Blankenberge, door de scheepvaartpolitie te regulariseren
  • het afsluiten van een huurovereenkomst voor het gebouw gelegen Luchthavenlaan 4 te Vilvoorde, voor de tijdelijke herhuisvesting van het vredegerecht en de politierechtbank