17 jul 2015 19:04

Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met twee dossiers van de Regie der Gebouwen in Evergem en Moeskroen.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • de verlenging met zes jaar, vanaf 1 juli 2015, van het huurcontract van een loods, gelegen Jacques Paryslaan 6 in Evergem voor de FOD Justitie, die er aangeslagen voertuigen en bewijsstukken van de rechtbank van eerste aanleg van Gent stockeert
  • het huren van het IEG-gebouw, place Lamartine in Moeskroen, om er verschillende diensten van de FOD Financiën in onder te brengen die op dit ogenblik in Moeskroen en Komen gevestigd zijn.