16 jun 2017 17:30

Dossiers met betrekking tot de Regie der gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met de volgende dossiers:

  • de lancering van een dienstenopdracht voor het technisch beheer, de uitbating en het onderhoud van de voornaamste technische installaties met totale waarborg van het Gulden Vlies-complex, bezet door de hoofdzetel van de Regie der gebouwen. De opdracht zal een looptijd van 13 jaar hebben.
  • het afsluiten van een contract van onderverhuring met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een deel van het gebouw "RAC2", gelegen in de Lignestraat 40 in Brussel om er, in synergie met de daarmee overeenstemmende diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Informatie- en communicatiedienst van het arrondissement (SICAD) van de federale politie in onder te brengen. Het huurcontract loopt 17 jaar. 
  • het afsluiten van een huurcontract voor een deel van het gebouwgelegen in Genk, Jaarbeurslaan 24-29, waar de diensten van de FOD Financiën worden ondergebracht. Het staatsgebouw voldoet niet langer aan de comfort- en energieprestaties van een modern kantoorgebouw. In het nieuwe gebouw zullen de financiediensten uit Lanaken en Maasmechelen gecentraliseerd worden. De overeenkomst wordt afgesloten voor een termijn van 9 jaar, vervolgens verlengbaar van jaar tot jaar.