19 okt 2017 16:02

Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met twee dossiers die betrekking hebben op de Regie der Gebouwen.

Het gaat om volgende dossiers:

  • het afsluiten van een huurovereenkomst van negen jaar voor het gebouw  "Wetteren aan de Schelde", Rode Heuvel 4 in Wetteren, voor de herhuisvesting van het vredegerecht 
  • het afsluiten van een huurovereenkomst voor de regularisatie van de huur van de kantoorruimte gelegen Haandorpweg 1 – Kaaibureel 1227 in Beveren (Kallo) voor de algemene administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën