01 jun 2018 18:54

Dossiers met betrekking tot Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met twee dossiers die betrekking hebben op de Regie der Gebouwen.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • de lancering van de renovatie- en restauratiewerken van het gerechtshof Britselei 55 in Antwerpen met het oog op de herhuisvesting van de Hoven van Beroep, het Parket-generaal, het Arbeidshof, het Auditoraat-generaal en het Assisenhof, in de markt gezet als een globale aanneming via een openbare procedure
  • de huur van de eerste verdieping van het gebouw gelegen aan de Herbesthalerstrasse 325 te 4700 Eupen om er de diensten voor hypotheekbewaring van de FOD Financiën in onder te brengen voor een periode van negen jaar