02 apr 2021 17:41

Dossiers over de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van de staatsecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, akkoord met een reeks dossiers over de Regie der Gebouwen.

Het betreft:

  • de sluiting van een abonnementenovereenkomst voor het huren van 65 parkeerplaatsen in de APCOA-parking, gelegen in de Vlaamse Kaai 92 in Antwerpen, voor de gerechtelijke diensten
  • de sluiting van een aanhangsel voor de verlenging van het huurcontract met een jaar voor de garage van douane en accijnzen, gelegen in de Boondaalsesteenweg 210 in Elsene
  • de volledige renovatie van het elektromechanisch atelier van het Instituut voor Ruimte-Aeronomie van België (BIRA) in Brussel. Het atelier zal voldoen aan de operationele behoeften van het BIRA en energie-efficiënter zijn
  • de herhuisvesting van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg van Roeselare door de huur van een kantoorgebouw in het WestWing Park-gebouw, gelegen in de Kwadestraat 153
  • de stand van zaken van de vereffening van de NV Berlaymont 2000