30 apr 2021 18:36

Dossiers over de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van de staatsecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, akkoord met drie dossiers over de Regie der Gebouwen.

Het betreft:

  • de herhuisvesting van Unia, Myria, het steunpunt Armoedebestrijding en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, naar het 'Eurostation'- complex
  • het afsluiten van een nieuw huurcontract (verlenging) betreffende het Palais Mondial, gelegen in het Jubelpark 11 te Brussel, ten gunste van de vzw 'AutoWorld' 
  • de eerste inrichtingswerken in het kader van de herhuisvesting van het vredegerecht te Wetteren