02 jul 2021 18:04

Dossiers over de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van de staatsecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, akkoord met twee dossiers over de Regie der Gebouwen.

Het betreft:

  • het afsluiten van een bijakte voor het gebouw gelegen in de Frederik de Merodestraat 88 in Mechelen, voor de federale politie
  • het afsluiten van een huurovereenkomst voor het gebouw gelegen op de Wolfdonksesteenweg 211 in Herstelt, voor het archief van het Vredegerecht te Westerlo