07 dec 2012 18:14

Dossiers van de Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt een aantal dossiers van de Regie der Gebouwen goed.

Het gaat om volgende dossiers:

  • de aanstelling van een studiebureau voor bijstand en adviesverlening in het kader van het juridisch technisch vooronderzoek en de conceptie van de overheidsopdracht, documenten en analyses voor het project hergroepering van de wetenschappelijke instellingen gezondheid
  • de huur van 92 parkeerplaatsen in parking Thon, Trierstraat in Brussel voor de Résidence Palace - Internationaal Perscentrum. De huur vervangt de huur van parkeerplaatsen in parking Wet.
  • de huur van het gebouw 'L'Avenir', in de rue du Château in Doornik om er de gerechtelijke diensten van de FOD Justitie onder te brengen