12 dec 2012 15:21

Dossiers van de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat akkoord met een aantal dossiers van de Regie der Gebouwen die staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten voorstelde.

Het gaat om:

  • werken aan de zesde verdieping van het AMCA-gebouw in Antwerpen voor de huisvesting van de federale diensten van de provinciegouverneur, de regionale afvaardiging van het Rijksregister in Antwerpen en de hoofdzetel van de Regie der Gebouwen Vlaanderen regio Noord
  • de toekenning van deelstudies voor de uitvoering van werken aan de scène en de zaal van de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel
  • inrichtingswerken voor de strafuitvoeringsrechtbank in de Waterloolaan 76 in Brussel en de verlenging van de huurcontracten van de gebouwen Treurenberg en Hallepoort voor de FOD Justitie

De ministerraad stemt ook in met administratieve deblokkering van de vastleggingskredieten om de meerjarenplannen van de penitentiaire instellingen en de gerechtsgebouwen verder uit te voeren.