19 dec 2020 06:48

Dossiers van de Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, twee dossiers van de Regie der Gebouwen goed. 

Het betreft de volgende dossiers:

  • het afsluiten van een bijakte voor het inhuren van extra oppervlakten binnen de opslagplaats in de Belgradostraat te Vorst voor de bijkomende behoeften van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG). De inhuring van de extra ruimte loopt vanaf 1 januari 2021 tot 1 september 2028
  • het afsluiten van een bijakte aan de huur van een gebouw gelegen aan de rue de l’Echauffourée 42 te 7700 Moeskroen in het kader van de herschikking van de huisvesting van de diensten van de douane (FOD Financiën). Het gaat om een contract met een looptijd van 3 jaar dat jaarlijks verlengbaar is