08 jun 2012 17:27

Dosssiers budgettaire behoedzaamheid

De ministerraad keurt een aantal dossiers goed die een positieve evaluatie kregen van de werkgroep opgericht in het kader van de omzendbrief van 24 april 2012 over de budgettaire behoedzaamheid voor 2012.

Hij keurt bovendien vastleggingskredieten goed voor:

  • de verlenging van een overheidsopdracht van Fedict i.v.m. Datacenter
  • vijf voverheidsopdrachten voor de Regie der Gebouwen