15 jun 2012 18:30

Dosssiers budgettaire behoedzaamheid

De ministerraad keurt een aantal dossiers goed die een positieve evaluatie kregen van de werkgroep opgericht in het kader van de omzendbrief van 24 april 2012 over de budgettaire behoedzaamheid voor 2012.

Hij keurt bovendien vastleggingskredieten goed voor:

  • de verlenging van twee overeenkomsten voor de FOD Mobiliteit en Transport en de toekenning van een toelage aan de vzw Festival de la moto
  • een subsidie aan de vzw Diogène voor de organisatie van het festival Millenium 2012
  • een subsisdie aan de vzw Feest in het gebouw voor de organisatie van de Europese dag van de buren