11 dec 2014 16:22

Dotatie 2014 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van Europese toppen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een dotatie voor 2014 toekent in het kader van het Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die
verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangt in 2014 volgende dotaties:

 • een dotatie van 22,5 miljoen euro voor:
  • uitgaven in het kader van de preventie van de criminaliteit bij de Europese Toppen en andere initiatieven die verband houden met de internationale functie van de stad Brussel en van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • uitgaven voor de beveiliging van de MIVB  en de preventie- en buurtplannen
 • een dotatie van 15 miljoen euro voor de politiezones om uitgaven te dekken in het kader van de financiering van 250 inspecteurs voor de politiezones 
 • een dotatie van 17,3 miljoen euro voor de politiezones om:
  • het Astrid-systeem te ondersteunen
  • de toetreding tot het basiskader van de politieagenten te bevorderen
  • de rekrutering aan te moedigen en het personeelsverloop te beperken 
  • de uren gepresteerd in het kader van de Europese toppen door de leden van het operationeel kader van de politiekorpsen te dekken
  • de investeringen in infrastructuur en in veiligheidsmaterieel te dekken
  • het leren van talen aan te moedigen
  • de ontwikkeling van een vrije toegang tot de camerabeelden aan te moedigen