11 dec 2020 15:34

Dotatie 2020 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van de Europese toppen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de jaarlijkse dotatie voor uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid in het kader van de organisatie van de Europese toppen, evenals aan de veiligheid en preventie in het kader van de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel.

Voor 2020 wordt de jaarlijkse dotatie van 55 miljoen euro aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als volgt verdeeld:

  • 7.230.000 euro voor de uitgaven m.b.t. de financiering van de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
  • 528.000 euro voor de uitgaven m.b.t. de financiering van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur
  • 3 miljoen euro voor de uitgaven m.b.t. de beveiliging van de MIVB
  • 2.304.000 voor de uitgaven m.b.t. de financiering van het Centrum voor Cybersecurity van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • 3.178.000 euro voor de uitgaven m.b.t. de financiering van het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest
  • 35 miljoen euro ten gunste van de politiezones om het veiligheidsbeleid op zonaal niveau te ondersteunen
  • 2.932.000 euro ten gunste van de lokale geïntegreerde veiligheidsantennes om het veiligheidsbeleid op lokaal niveau te ondersteunen
  • 828.000 euro voor de uitgaven m.b.t. de financiering van de Huisvestingsmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2020 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel