23 dec 2022 16:58

Dotatie 2022 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van de Europese toppen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de jaarlijkse dotatie toekent voor de veiligheidsuitgaven die voortvloeien uit de organisatie van Europese toppen en uit de hoofdstedelijke functie van Brussel.

In 2022 wordt de jaarlijkse dotatie van 55 miljoen euro aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als volgt verdeeld:

  • 35 miljoen euro voor de politiezones
  • 20 miljoen euro voor de gemeentes

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2022 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel