26 feb 2008 19:25

Dotatie aan Voedselagentschap stijgt met 58%

Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw en Yves Leterme, vice-eerste minister en minister van Begroting, hebben de dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) met meer dan 58% verhoogd. De jaarlijkse dotatie is naar 112 miljoen euro gestegen (tegen 70.697.000 euro in 2007). In één jaar tijd stijgt de overheidsfinanciering binnen de begroting van het FAVV dus van 43,54 naar 60,68%.

Een deel van dat bedrag zal aan de gevolgen van de blauwtongziekte worden gewijd. 5 miljoen zal dienen om een crisisreserve aan te leggen.

Doordat het aandeel van de overheidsfinanciering binnen de FAVV-begroting toeneemt, worden de betrokkenen binnen de voedselketen dus voor een groter deel ontlast. Met de extra middelen zal het FAVV ook nog beter kunnen werken.

Als gevolg van de toename van de dotatie komt België dichter bij andere Europese landen op het vlak van overheidsfinanciering.

Het FAVV speelt een belangrijke rol bij de controle van de kwaliteit van de voedingsproducten in ons land. Het was dus van groot belang dat het voldoende middelen kreeg voor de uitvoering van zijn taken.Contact :

Voor minister Sabine Laruelle:
John Hendrickx, persattaché – 02 541 63 61 en 0494 57 79 65

Voor vice-eerste minister Yves Leterme:
Peter Poulussen, woordvoerder – 02 210 19 58 en 0475 95 11 68