12 okt 2007 11:30

Dotatie voor de lokale politiezones 2007

Vaststelling van federale dotaties voor de lokale politiezones 2007

Vaststelling van federale dotaties voor de lokale politiezones 2007

De ministerraad keurde drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael hem voorlegde over de federale dotaties voor de lokale politiezones 2007. Het eerste ontwerp kent een federale sociale toelage toe, het tweede een federale basistoelage, een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten. Het derde ontwerp verleent een bijkomende federale toelage voor de financiering van de lokale politie. De ontwerpen garanderen de continuïteit van de federale financiering van de lokale politie.