23 dec 2008 11:00

Dotatie voor de lokale politiezones 2008

Vaststelling van federale dotaties voor de lokale politiezones 2008

Vaststelling van federale dotaties voor de lokale politiezones 2008

De ministerraad keurde drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voorlegde over de federale dotaties voor de lokale politiezones 2008.

Het eerste ontwerp kent aan de gemeente of de meergemeentepolitiezones een federale sociale toelage toe, het tweede een federale basistoelage, een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten aan sommige gemeenten. Het derde ontwerp verleent een bijkomende federale toelage voor de financiering van de lokale politie. De ontwerpen garanderen de continuïteit van de federale financiering van de lokale politie.