07 sep 2022 11:08

Douane ontmantelt een illegale sigarettenfabriek in Wetteren

Op dinsdag 6 september 2022, hield de Douane opnieuw een nationale actiedag met betrekking tot de  illegale productie van sigaretten en ontmantelde een illegale sigarettenfabriek in Wetteren.

Tijdens de actie werden huisvisitaties uitgevoerd op 11 verschillende locaties zowel in Vlaanderen als in Wallonië.  De Douane kreeg ondersteuning van lokale politiezones en van de federale politie en  Europol was ook aanwezig.

In Wetteren werd een grote illegale sigarettenfabriek in opbouw ontdekt.  Er stonden een productielijn en een verpakkingslijn. De machines en een bestelwagen werden in beslag genomen. In het magazijn waren er slaapruimtes voorzien voor 36 arbeiders. Doordat de fabriek nog in opbouw was, vond er nog geen productie van sigaretten plaats. Een streep door de rekening van de smokkelaars.  

Het is de eerste keer dat een fabriek met zoveel slaapgelegenheid wordt ontdekt, wat er op wijst dat het een heel belangrijke productieplaats zou worden.    

In een magazijn in Seneffe werden tabaksprecursoren aangetroffen en in beslag genomen, zoals folie en lege verpakkingen van het merk Marlboro.

Dankzij het vroegtijdig optreden van de Douane hebben de fraudeurs de kans niet gekregen om fiscale fraude te plegen door illegaal sigaretten te produceren.

Dit jaar werden in België, al 5 illegale productiesites van sigaretten en 1 illegale productiesite van waterpijptabak ontmanteld. Er werden ook 15 opslagplaatsen ontdekt.

De centrale geografische ligging, vlakbij de Franse en de Britse zwarte afzetmarkten, de stijgende accijnstarieven in de buurlanden en de korte afstanden naar deze buurlanden maakt België zeer aantrekkelijk voor de fraudeurs.