23 aug 2016 17:30

Douane stevent af op recordjaar cocaïnevangst.

2016 wordt sowieso een recordjaar voor de Belgische douane wat de hoeveelheid in beslag genomen cocaïne betreft. Momenteel is al bijna 22 ton cocaïne in beslag genomen. In vergelijking met gans 2015 is dat een stijging van maar liefst 36 % en 2016 is nog lang niet afgelopen.

De grootste drugsvangsten dateren van juni, juli en augustus waar in Antwerpen respectievelijk 580 kg, 732 kg, 605 kg en nog eens 1.731kg in beslag werden genomen. Telkens werden de drugs aangetroffen in sportzakken die verstopt werden bij een legale containerlading.

Het aantal inbeslagnames hangt af van diverse factoren zoals het “waterbed-effect” tussen de naburige havens - criminele organisaties gebruiken de havens van Rotterdam en Antwerpen naar eigen goeddunken om de cocaïne binnen te smokkelen – een betere risicoanalyse en een uitstekende internationale samenwerking.

Naast alle mogelijke modus operandi die we tot nu toe kennen stelt de douane vast dat de smokkelorganisaties overstappen op steeds meer gesofisticeerde verbergwijzen: cocaïne gemixt met legale goederen zoals vispoeder of verborgen in marmeren rotsblokken of in houten balken.” aldus Kristian Vanderwaeren, Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen.

Voor de Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt is de stijging van de hoeveelheid inbeslaggenomen drugs ronduit goed nieuws: “Ik wil de douanediensten, de mensen die werk leveren op het terrein, feliciteren met deze resultaten. Hun inspanningen zijn van groot belang in de strijd tegen verdovende middelen.”

Cijfers van de afgelopen jaren:

2016 (tot 22/8): 21,6 ton

2015: 15,9 ton

2014: 8,3 ton

2013: 4,7 ton

2012: 18,0 ton