06 mrt 2020 15:09

Douane valt binnen in 21 Brusselse nachtwinkels tijdens "Operatie Liquid Night"

De Operatie Liquid Night vond plaats op verschillende locaties in Anderlecht en Molenbeek. Eénentwintig nachtwinkels werden gecontroleerd, waarvan tien tegelijkertijd

“De strijd tegen fiscale fraude bij nachtwinkels is belangrijk voor douaniers, daarom wou ik deze actie persoonlijk meemaken. De actie is enthousiast uitgevoerd. De resultaten van de actie worden nu verder geanalyseerd zodat we onze controles nog beter kunnen organiseren."
Kristian Vanderwaeren
Kristian Vanderwaeren, Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen

21 nachtwinkels werden gecontroleerd. Ze waren allen in overtreding of konden geen valabele uitleg geven over de herkomst van bepaalde goederen, behalve 1 (1 nachtwinkel bleek ook gesloten). Verder onderzoek achteraf zal hierover duidelijkheid moeten brengen en zal ook de verklaringen van de geranten nagaan.

Vastgestelde inbreuken : inbreuken met betrekking tot niet-alcoholische dranken, bieren, alcohol, tabak, shisha-tabak, blunts... De niet-alcoholische dranken waren afkomstig uit het buitenland (Frankrijk, Polen en Denemarken ) zonder dat de accijnzen en de BTW in België betaald werd. De douaniers stelden ook vast dat de Belgische fiscale zegels op de tabak ontbrak.

In verschillende winkels werden goederen in beslag genomen.

Concreet ging de Douane op zoek naar eventuele fraude met alcohol, tabak, shisha en niet-alcoholische dranken. Verkopers kunnen immers in de verleiding komen om zich rechtstreeks of via een netwerk te bevoorraden met producten waarvoor in België geen accijnzen en BTW zijn betaald of met namaakproducten Maar ook overtredingen inzake niet-fiscale bevoegdheden zoals wapens en verdovende middelen werden bestraft.

Aan deze actie namen verschillende mobiele teams van de douane deel alsook 2 teams van de lokale politiezones Brussel-Zuid en Brussel-West.

Met deze actie wil de Douane potentiële fraudeurs alvast laten weten dat naast de gerichte, eenmalige controles op elk moment grote acties mogelijk zijn. De douane is 24 uur per dag in het hele land aanwezig en bestrijdt onder andere accijnsfraude. Straffeloosheid wordt niet geduld en daarom stak de douane gisterenavond een tandje bij tijdens deze grootscheepse controleactie van nachtwinkels in Brussel.