14 sep 2022 15:17

Douane wil scanbeelden uitwisselen met Brazilië

De Belgische en de Nederlandse Douane zullen met Brazilië scanbeelden uitwisselen, om zo drugssmokkelaars nog sneller in de gaten te krijgen. Dat is de uitkomst van een bezoek van Kristian Vanderwaeren en Nanette van Schelven, de hoofden van de Belgische en Nederlandse Douane, aan Brazilië en Paraguay. Samen wisselden ze kennis en informatie uit met de douanediensten van de Zuid-Amerikaanse partnerlanden.

Ondertekening akkoord Brazilië

Samen met de Braziliaanse Douane intensiveren België en Nederland de jacht op drugssmokkel door nauwere samenwerking. De Braziliaanse Douane onderschept steeds meer drugs voor beide Europese landen. Dit komt doordat de drie landen al enkele jaren intensief samenwerken om drugssmokkel tegen te gaan. Tijdens het bezoek wordt er afgesproken om hun succesvolle samenwerking voort te zetten. Met de Braziliaanse douaneadministratie zijn er afspraken gemaakt over meer samenwerking op het vlak van het uitwisselen van en het delen van kennis over scanbeelden. De Douane wil scanbeelden beschikbaar stellen zodat algoritmes kunnen worden ontwikkeld waardoor de beeldherkenning van containers in de toekomst automatisch zal kunnen gebeuren. Met deze stappen kan ook de risicoanalyse verder verfijnd worden waarmee de Douane nog beter kan ingrijpen op de drugshandel.

Omdat ook in Zuid-Amerika smokkelroutes continu worden verlegd en uitgebreid naar meerdere landen is er door de Belgische en Nederlandse Douanedelegatie ook een bezoek gebracht aan Paraguay. De autoriteiten in Paraguay hebben de delegatie laten zien wat zij doen om de drugscriminaliteit een halt toe te roepen. De Belgische en de Nederlandse Douane hebben afgesproken om een verdere samenwerking met Paraguay te verkennen.

Zowel de haven van Antwerpen als de Nederlandse haven in Rotterdam kennen overlast van drugscriminaliteit. Daarom werken de Belgische en de Nederlandse Douane intensief samen in de strijd tegen drugs. Naast deze gezamenlijke werkbezoeken volgen er nog meer gezamenlijke initiatieven om de aanpak drugscriminaliteit grens overstijgend te versterken.