13 nov 2018 13:00

Douanelabo in Vilvoorde ingehuldigd

Vandaag werd in aanwezigheid van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, en Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude, het nieuwe douanelabo in Vilvoorde officieel ingehuldigd.
Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt is blij met het nieuwe labo: " De nieuwe apparatuur laat toe om niet alleen een groter aantal controles automatisch te verwerken maar ook om nieuwe trends op het vlak van illegale of frauduleuze producten op te sporen."

Van 1892 tot begin 2018 was het labo van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen gehuisvest in Leuven. Sedert april 2018 heeft het echter zijn nieuwe thuisbasis gevonden in Vilvoorde. Het Akzo Nobelgebouw is een nieuw en ruim pand, is goed bereikbaar maar ligt toch buiten de stad. Dat laatste is niet onbelangrijk voor een labo waar scheikundige producten worden opgeslagen.

In het douanelabo werken 25 medewerkers die fysico-chemische analyses uitvoeren en aan onderzoek doen. Deze analyses zijn heel belangrijk aangezien ze bepalend zijn voor de berekening van de invoerrechten of het toepasselijke accijnsstelsel.

Enkele voorbeelden van mogelijke opdrachten voor het douanelabo zijn:

  • De analyse van bier dat in België op de markt komt waarbij het oorspronkelijke extract van het bier gemeten wordt. De accijnsrechten worden immers berekend op het oorspronkelijke extract en niet op het alcoholgehalte vermeld op het etiket.
  • De analyse van brandstofstalen die door de mobiele teams worden overgemaakt.
  • De identificatie van onbekende poeders in postpakketten. Een wit poeder kan onschuldig zijn, maar kan ook bestaan uit anabole steroïden, verdovende middelen, antibiotica, pesticiden …

Het douanelabo werkt in principe uitsluitend voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen maar is sinds 2017 één van de labo’s binnen het proefproject ‘Expert Team Labo’ van het netwerk van Europese douanelaboratoria. Daardoor kunnen ook laboratoria uit andere Europese lidstaten monsters voor analyse doorsturen.

Het douanelabo staat garant voor kwaliteit en efficiëntie. Jaarlijks ontvangt het tussen de 15.000 tot 20.000 stalen van zeer uiteenlopende aard. Bovendien is dit labo voor 44 analysemethoden ISO 17025 geaccrediteerd. Dit houdt in dat de kwaliteit van de analyses jaarlijks door een onafhankelijk auditorgaan wordt onderzocht.