09 okt 2008 11:51

Drie regeringen samen verlenen waarborg aan Dexia

Na de herkapitalisering van de Dexiagroep op dinsdag 30 september 2008 en de aanstelling gisteren van een nieuwe leiding, zijn vertegenwoordigers van de Franse, Belgische en Luxemburgse regeringen bijeengekomen om kennis te nemen van een verslag over de toestand van de Dexiagroep.

Om de activiteit van de groep te ondersteunen en zijn ontwikkeling mogelijk te maken zijn de drie regeringen samen de verbintenis aangegaan om vanaf vandaag en tot 31 oktober 2009 hun waarborg te verlenen aan alle nieuwe obligaties onderschreven door institutionele beleggers, nieuwe interbancaire deposito’s en nieuwe institutionele beleggingen met een looptijd van hoogstens drie jaar ten gunste van Dexia N.V, Dexia Banque Internationale Luxembourg, Dexia Bank België en Dexia Crédit Local de France

Deze waarborg zal kunnen verlengd worden voor een jaar. Voor de waarborg zal een vergoeding moeten betaald worden die overeenstemt met het voordeel dat de betrokken entiteiten van de Dexiagroep erdoor verwerven.

Deze waarborg geven de zekerheid dat Dexia voldoende liquiditeiten zal hebben om zijn verbintenissen tegenover de klanten na te komen.

Zo wordt de activiteit van de hele groep, inbegrepen zijn filiaal FSA, geconsolideerd.
 

De Belgische, Franse en Luxemburgse overheden zullen deze waarborg gezamenlijk verzekeren. Dit waarborgstelsel zal met onmiddellijke inwerkingtreding tot stand gebracht worden met toepassing van de in ieder land geldende parlementaire procedures. De regeringen zullen bij hun respectievelijke parlementen een wetsontwerp in die zin indienen.


Door de herkapitalisering en de toekenning van hun waarborg bevestigen de aandeelhouders van Dexia N.V. hun steun aan het geheel van de activiteiten van de groep.