27 jan 2012 18:40

Drugsbeleid

Benoeming van de leden van de federale regering in de algemene cel drugsbeleid en de interministeriële conferentie drugs.

De ministerraad duidt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx de leden van de federale regering van de algemene cel drugsbeleid en de interministeriële conferentie drugs aan.

Leden van de federale regering:

 • eerste minister: een vertegenwoordiger
 • minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen: een vertegenwoordiger
 • minister van Binnenlandse Zaken: twee vertegenwoordigers
 • minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken: een vertegenwoordiger
 • minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee: een
 • vertegenwoordiger
 • minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling: een vertegenwoordiger
 • minister van Justitie: twee vertegenwoordigers
 • minister van Werk: een vertegenwoordiger
 • minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking: een vertegenwoordiger
 • minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging: een vertegenwoordiger
 • minister van Landsverdediging: een vertegenwoordiger
 • minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw: een vertegenwoordiger
 • staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken: een vertegenwoordiger
 • staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie: een vertegenwoordiger
 • staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met beroepsrisico’s, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: een vertegenwoordiger